Điều khoản sử dụng VATNOW

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ngày cập nhật: 01/05/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

Tài liệu này đưa ra các điều khoản sử dụng áp dụng trên website và ứng dụng trên nền tảng di động của VATNOW. Đối tượng áp dụng bao gồm cả Người dùng cuối (end user) và đơn vị cung cấp dịch vụ (merchant). Sau đây chúng tôi gọi chung Người dùng cuối và đơn vị cung cấp dịch vụ là “Người dùng”. “Chúng tôi” hay “VATNOW” là Công ty Cổ Phần VATNOW, MST số …., có trụ sở đặt tại 446 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.

Tài lại này được xem là thỏa thuận giữa VATNOW và Người dùng. Vì vậy, Người dùng vui lòng dành thời gian để đọc kỹ tài liệu này.

Điều khoản sử dụng của chúng tôi bao gồm cả Điều khoản quyền riêng tư và các tài liệu thỏa thuận khác liên quan mà chúng chi phối tất cả các quyền truy cập vào nền tảng ứng dụng của VATNOW.

Nền tảng ứng dụng VATNOW bao gồm website www.vatnow.vn, toàn bộ các tên miền phụ, các ứng dụng trên nền tảng di động,…được sở hữu, quản lý và vận hành bởi VATNOW.

GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần VATNOW ( được gọi tắt là “VATNOW”) phát triển và cung cấp ứng dụng trên nền tảng di động nhằm hỗ trợ Người dùng có thể giao dịch và quản lý các yêu cầu xuất hóa đơn VAT được nhanh chóng và thuận tiện.

Bằng việc sử dụng ứng dụng VATNOW, Người dùng hoàn toàn hiểu và đồng ý với những điều khoản được quy định trong tài liệu này. Nếu không đồng ý hoặc không muốn bị ràng buộc với những điều khoản này, Người dùng quyền không sử dụng ứng dụng của VATNOW dưới bất kỳ hình thức nào.

QUY ĐỊNH ĐỘI TUỔI ĐƯỢC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Người dùng bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng ứng dụng VATNOW. Trong trường hợp Người dùng từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Khi sử dụng ứng dụng VATNOW, Người dùng mặc nhiên đã xin phép và đã được cho phép sử dụng. Người dùng dưới 13 tuổi không được đăng ký hay sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Trong quá trình đăng ký tài khoản sử dụng VATNOW, Người dùng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

Người dùng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Người dùng.

Mỗi một tài khoản, Người dùng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.

Người dùng thông báo ngay cho VATNOW khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Người dùng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. VATNOW không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Người dùng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Người dùng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Người dùng đồng ý rằng VATNOW sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của VATNOW (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

QUYỀN RIÊNG TƯ

VATNOW bảo mật toàn bộ thông tin của Người dùng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Người dùng trao đổi, lưu trữ trên website VATNOW cũng như các ứng dụng do VATNOW vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Người dùng.

VATNOW cam kết:

Không sửa đổi các thông tin được tạo ra bởi Người dùng.

Không tiết lộ dữ liệu Người dùng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Người dùng cho phép.

Không truy cập vào dữ liệu của Người dùng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Người dùng.

Mặc dù vậy, VATNOW có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email…) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

Thông báo bằng Email đến Người dùng về các tính năng mới.

Liên hệ trực tiếp với Người dùng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm Người dùng.

VATNOW bảo toàn quyền sử dụng tên của Người dùng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Người dùng khác của VATNOW hoặc các Người dùng tiềm năng khác của VATNOW. Người dùng có quyền hủy bỏ chức năng nhận các bản tin và các chiến dịch marketing từ VATNOW bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc hủy bỏ này có thể dẫn đến một số bất tiện trong quá trình sử dụng ứng dụng của VATNOW. Người dùng nên cân nhắc trước khi hủy bỏ.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Dữ liệu của Người dùng là mọi thông tin mà Người dùng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản VATNOW của Người dùng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản VATNOW của Người dùng; Dữ liệu của Người dùng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Người dùng và các tài khoản sử dụng của Người dùng nhập vào VATNOW thông qua các nền tảng khác như Facebook, Google.

Người dùng có quyền sử dụng và kiểm soát việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống VATNOW của Người dùng. Người dùng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Người dùng hoặc tài khoản sử dụng của Người dùng gửi đến và hoặc gửi đi từ VATNOW.

Người dùng hiểu rằng VATNOW không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Người dùng đăng tải lên VATNOW; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được VATNOW chủ động cung cấp công khai cho Người dùng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản VATNOW là toàn quyền của Người dùng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên VATNOW:

Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản

Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.

Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

Cản trở hoặc phá hỏng VATNOW (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép VATNOW thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

VATNOW có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Người dùng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

CÁC NỀN TẢNG THỨ BA THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

VATNOW sử dụng nền tảng Google Analytics để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi Người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách Người dùng truy cập vào VATNOW (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của Người dùng trên hệ thống VATNOW dựa theo chính sách riêng của từng bên. VATNOW sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu Người dùng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho Người dùng.

Nền tảng trên là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu Người dùng. VATNOW không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra. Người dùng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Người dùng sử dụng hệ thống của VATNOW cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này

HỖ TRỢ KHÔI PHỤ DỮ LIỆU BỊ MẤT

Hiện tại VATNOW có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả VATNOW. Trong trường hợp dữ liệu của Người dùng bị mất hoặc lỗi thì VATNOW có trách nhiệm hỗ trợ Người dùng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của VATNOW lưu lại. Thời gian tối đa để VATNOW thực hiện phục hồi dữ liệu cho Người dùng là 03ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Người dùng.

TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG VATNOW

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Người dùng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng.

Tạm ngừng

VATNOW có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Người dùng đối với Người dùng trong các trường hợp sau:

Người dùng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng.

VATNOW cho rằng hệ thống VATNOW đang được Người dùng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng hệ thống VATNOW của Người dùng gây nguy hại tới VATNOW và những người khác.

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

VATNOW Enterprise đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Người dùng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho VATNOW.

VATNOW đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Người dùng sử dụng tài khoản miễn phí không phát sinh giao dịch trong vòng 6 tháng.

VATNOW không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Người dùng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. VATNOW chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Người dùng trên hệ thống tối đa là 60 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA VATNOW

Từ chối đảm bảo

VATNOW không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng ứng dụng VATNOW của Người dùng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng ứng dụng VATNOW sẽ đáp ứng yêu cầu Người dùng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng ứng dụng VATNOW (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Người dùng). VATNOW không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Người dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng ứng dụng VATNOW hoặc thông tin được tạo ra từ VATNOW là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào VATNOW đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng ứng dụng VATNOW; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với ứng dụng VATNOW; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua ứng dụng VATNOW; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với ứng dụng VATNOW; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến ứng dụng VATNOW.

ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp các bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

Liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần VATNOW

Địa chỉ: 446 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

Email: info@vatnow.vn

VATNOW